Bygdegårdsföreningen

Medlemsskap


Som medlem i  Lillhärads bygdegårdsförening får man ta del av ett flertal olika evenmang årligen.

Vi siktar på att anordna minst en akvitivet i månaden (juli undantaget)  Återkommande inslag är bl.a. midsommarfirande, glöggvandring, pubafton, julgransplundring, disco, höstmarknad, familjedagen m.m.

Föreningen är också en självklar samlingspunkt för byborna. För att vara medlem i föreningen ska man vara bosatt i byn eller ha en koppling hit samt besöka och främja vår bygdegård. 

Medlemmar erhåller rabatter, får tillträde till alla evenemang samt har rösträtt på föreningens årsmöte i mars varje år. 


Medlemsavgift 2024:

Familj 400 :-/familj

Enskild 200 :-/person


Medlemsavgiften betalas årligen senast den 31 mars till föreningens bankgiro: 5016-7345

     Styrelse 2024


 Ordförande: 

PATRIK BÖRJESON


 Kassör:

 Roger Keller


 Ledamöter:

 Håkan Sjöberg

 Gun Halén

 Sara Gustavson

 HENRIK JÄGER

 Maritha Ling

 Selma Engvall

JESSICA SÄLLKVIST


Lillhärads BygdegårdsföreningLILLHÄRADS BYGDEGÅRDSFöreninG som 2022 firade 30-årsjubileum är politiskt och religöst neutral. Föreningen har till uppgift att erbjuda en naturlig samlingsplats för bygdens invånare samt att förvalta och hyra ut lokalen till medlemmar, kommunala och privata verksamheter,  organisationer och privatpersoner.


Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till olika åldersgruppers krav och önskemål. Aktiviteterna ska huvudsakligen vara av kulturell, social eller idrottslig karaktär.

Inriktningen på verksamheten ska vara bred för att TILLTALA SÅ MÅNGA SOM MÖJLIGT. Särskild vikt ska läggas på verksamhet och aktiviteter SOM RIKTAR SIG TILL barn och ungdom.


Dessutom ska föreningen verka för bygdens kulturella utveckling genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen.


För att främja sitt ändamål samarbetar föreningen med liknande organisationer och är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund.

unsplash