Föreningen

Lillharad.Com © 2017                  

Lillhärads Bygdegårdsförening


Föreningen, som är politiskt och religöst neutral, har till uppgift att anskaffa och för framtiden bibehålla en bygdegård med bl a samlingslokal. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till föreningens medlemmar, kommunala myndigheter och inrättningar samt till organisationer och enskilda, som önskar använda lokalen.

Verksamheten ska bedrivas med hänsyn till olika åldersgruppers krav och önskemål. Aktiviteterna ska huvudsakligen vara av kulturell, social eller idrottslig karaktär. Inriktningen på verksamhet ska vara bred för att ge så många som möjligt utbyte av denna. Särskild vikt ska läggas på verksamhet och aktiviteter för barn och ungdom.

Dessutom ska föreningen verka för bygdens kulturella utveckling, bl a genom egna kulturprogram och genom förmedling av program till de som hyr lokalen.

För att främja sitt ändamål ska föreningen samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund.

Medlemsskap

Medlemar i Lillhärads bygdegårdsförening får ta del av ett flertal olika evenmang årligen. Återkommande inslag är bl.a. midsommarfirande, julgransplundring, visafton, pubkvällar, dragspelsfestival, familjedagar m.m. Föreningen är också en självklar samlingspunkt för byborna.


Medlemsavgift 2018:

Familj 400 :-/familj

Enskild 200 :-/person


Medlemsavgift betalas årligen senaste den 31 mars till föreningens bankgiro: 5016-7345

Styrelse


Ordförande: 

Uffe Ling


Kassör:

Sofia Skoglund


Ledamöter:

Gun Halén

Sara Gustavson

Ulrika Jakobsson

Maritha Ling

Robin Erneby

Therese Johansson